MINIMAG felhasználási feltételek

A szolgáltatást Bordás Andrea e.v. („Szolgáltató”) nyújtja az itt leírt feltételekkel. A belépéssel elfogadod ezeket.

A jelen Felhasználási Feltételek hatálya kiterjed valamennyi Felhasználóra. Felhasználónak minősül a Weboldal minden látogatója, illetve mindenki, aki a Weboldal bármely szolgáltatását igénybe veszi. A Felhasználók bármely Szolgáltatás igénybe vételének megkezdésével, valamint a regisztrációval fogadják el a jelen Felhasználási Feltételeket.

A Szolgáltató jogosult az Felhasználási Feltételek előírásait egyoldalúan – a vonatkozó jogszabályok által biztosított keretek között – módosítani. A módosításokról a Szolgáltató a www.minimag.hu és www.minipiac.hu  weboldalon rövid felhívás útján értesíti a Felhasználókat, a jelentősebb változásokról pedig e-mail-ben tájékoztatja a regisztrált Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi a Szolgáltatást, az a Felhasználási Feltételek módosított rendelkezései elfogadásának minősül.

A Weboldalon szereplő bármely tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, és valamennyi szerzői vagyoni jog a tartalom előállítóját illeti meg, tehát minden egyes cikk, vagy blog poszt ajánló, illetve a hozzá tartozó képek az adott cikk illetve blogbejegyzés készítőjét.. Az oldalon szereplő reklám célú megjelenések kizárólag a Szolgáltató tulajdonában állnak, így Szolgáltató tartalma, melyek  szerzői jogi védelem alatt állnak. Ennek megfelelően ezek felhasználásához (a Weboldal képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a magáncélú másoláson kívül) a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélye szükséges.

1.A Szolgáltatás

1.1. A Szolgáltatás elsődleges célja cikkek, blog posztok összegyűjtése, és megjelenítése.

1.2. A Szolgáltató minden esetben feltünteti a forrás (blogger, magazin) nevét, a cikk címét, és a cikk első pár sorát, illetve esetlegesen a cikk, blogposztban található képet.

1.3. A Szolgáltató jogosult a Weboldal bármely tartalmi elemét – annak megjelenését és tartalmát is beleértve – saját döntésétől függően, a Felhasználók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztatni, megszüntetni vagy átalakítani.

1.4. A Felhasználó a Szolgáltatásokat kizárólag a hatályos jogszabályoknak és a jelen Felhasználási Feltételeknek megfelelően, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül jogosult igénybe venni, ill. használni. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a jelen Felhasználási Feltételekben rögzített hátrányos jogkövetkezményeket alkalmazni, vagy egyébként a Felhasználó felelősségre vonása érdekében a szükséges jogi lépéseket megtenni.

2. Adatvédelem

A Felhasználók által megadott személyes adatokat a Szolgáltató az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli.

3. A Szolgáltató felelősségének korlátozása

3.1 Az Ekertv. 7.§ (3) bekezdése alapján a Szolgáltató nem köteles a blogok moderálására, tartalmuk ellenőrzésére, szerkesztésére, azaz a közvetítő szolgáltató nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, tehát nem köteles a felhasználók által feltöltött tartalmak előzetes ellenőrzésére vagy monitorozására.

Jogsértő tartalom bejelentésére kérjük az alábbi emailen lépjen kapcsolatba velünk  minipiac@minipiac.hu .

A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan Blogger, Cikkíró által közzétett tartalomért, amely jogszabályt, a jelen Felhasználási Feltételeket vagy bármely harmadik személy jogát vagy jogos érdekét sérti. Az ilyen tartalmakért közvetlenül a tartalom írói tartoznak felelősséggel, ezért ezen tartalmakkal kapcsolatban a Szolgáltatóval szemben előterjesztett bármilyen vagyoni vagy nem vagyoni igény kielégítéséért a tartalom íróját teljeskörű és korlátlan helytállási kötelezettség terheli. A megjelenített tartalmak tekintetében a Szolgáltatót kizárólag mint közvetítő szolgáltatót terheli felelősség.

3.2 A Szolgáltató a Szolgáltatás folyamatos és hibátlan elérhetőségéért, hibamentes működéséért semmilyen felelősséggel nem tartozik, valamint a Szolgáltató nem felelős a rajta kívül álló okból keletkezett hibákért és ezek következményeiért (pl. hálózati meghibásodás, elérés kimaradása, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, makrók vagy hacker tevékenységek). A Szolgáltató ugyanakkor köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni a Weboldal zavartalan üzemeltetése és a hibák mielőbbi elhárítása, orvoslása érdekében.

4. Alkalmazandó jog

Jelen Felhasználási Feltételek alkalmazására és értelmezésére a magyar jog, így különösen a Ptk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

2020.november