fbpx

ÁLTALÁNOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

Részvételi feltételek:
A Minimag játékaiban bárki részt vehet, aki:

  • nagykorú (18+ éves),
  • cselekvőképes személy,
  • és elfogadja a játék feltételeit.

A nyereményeket random módon sorsoljuk. A válasz beküldésével a játékos automatikusan elfogadja a játék szabályzatát.

Beküldési cím:
minimag@minimag.abstrakt.hu

Felhasználói jogok:
A Minimag jogosult a nyertesek nevének nyilvánosságra hozatalára weboldalán és Facebook-oldalán. A játékos hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Minimag megjelentesse.
A személyes adatokat (név, e-mail cím) a Minimag kizárólag a játékos játékkal kapcsolatos értesítésére használja fel, és azt 3. személynek tovább nem adja, kivéve ha a nyeremény kézbesítése ezt megköveteli.
A nyeremények pénzre át nem válthatók. A nyerteseket e-mailen értesítjük. A tárgynyeremények esetén a nyereménytárgyakat a Minimag kézbesíti, vagy kézbesítteti a nyerteseknek. (Csak magyarországi címre tudjuk eljuttatni a nyereményt.)

A szállítás során a nyereményekben esetlegesen keletkezett károkért felelősséget nem vállalunk.

Adatkezelés

A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen Általános Játékszabályzat  elfogadásával egyidejűleg megtörténik. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

Kezelt adat típusa: Név

 

Adatkezelés célja: ▪ Játékos azonosítása ▪ Játékban való részvétel ▪ Nyeremény kézbesítése ▪ Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás Adatkezelés időtartama: Játék lezárulásától számított 5 év

 

Kezelt adat típusa: E-mail cím (forrás:nyertesek általi önkéntes)

 

Adatkezelés célja:▪ Játékos azonosítása ▪ Nyeremény kézbesítése ▪ Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás Adatkezelés időtartama: Játék lezárulásától számított 5 év

 

Kezelt adat típusa:Szállítási név (forrás: NYertesek által megadott) Adatkezelés célja: ▪ Nyeremény kézbesítése Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás Adatkezelés időtartama: Játék lezárulásától számított 5 év

 

Kezelt adat típusa:Szállítási cím (forrás: NYertesek által megadott) Adatkezelés célja: ▪ Nyeremény kézbesítése Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás Adatkezelés időtartama: Játék lezárulásától számított 5 év

 

Kezelt adat típusa:Értesítési telefon (forrás: NYertesek által megadott) Adatkezelés célja: ▪ Nyeremény kézbesítése Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás Adatkezelés időtartama: Játék lezárulásától számított 5 év

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

További cikkei

Minimag hírlevél feliratkozás

Kövess minket